Fevaxyn Pentofel
Pharmacia Animal Health

Lösning för injektion
Vaccin mot sjukdom orsakad av parvo-, calici-, rhinotracheit- och leukemivirus samt Chlamydia psittaci hos katt QI06A L01

 

Deklaration: 1 ml innehåller: Inaktiverat felint panleukopenivirus (stam CU4) 9,50-12,25 R.P. (Relativ Potens), inaktiverat felint calicivirus (stam 255) 1,65-2,15 R.P., inaktiverat felint rhinotracheitvirus (stam 605) 1,60-2,10 R.P., inaktiverad felin Chlamydia psittaci (stam Cello) 2,00-2,30, R.P., inaktiverat felint leukemivirus (stam 61E) 1,45-2,0 R.P., etylenmaleinanhydrid (EMA) 10 mg, Neocryl XK-62 30 mg, Emulsigen SA 50 mg.

Egenskaper: FEVAXYN PENTOFEL stimulerar immunsystemet på det vaccinerade djuret mot felint panleukopenivirus, felint calicivirus, felint rhinotracheitvirus, felin Chlamydia psittaci och felint leukemivirus.

Indikationer: För aktiv immunisering av friska katter, 9 veckor eller äldre, mot felint panleukopenivirus och felint leukemivirus samt mot respiratoriska sjukdomar orsakade av felint calicivirus, felint rhinotracheitvirus och felin Chlamydia psittaci.

Biverkningar: En liten andel katter kan efter vaccination få reaktioner såsom övergående feber, kräkningar, anorexi och/eller depression som vanligen försvinner inom 24 timmar.
Dosering. Innehållet i endossprutan omskakas väl och administreras genom subkutan injektion. Det är viktigt att fixera den bifogade sterila kanylen på sprutan på ett aseptiskt sätt före användning.
Endossprutan rymmer 1 ml=1 dos.


Grundvaccination: Katter från 9 veckors ålder ges 2 doser med 3-4 veckors intervall. En ytterligare dos rekommenderas för kattungar som lever i miljöer med hög risk för felint leukemivirus (FeLV) och som erhöll den första vaccindosen före 12:e levnadsveckan.
Revaccination: En vaccination årligen.
Dräktiga katter bör inte vaccineras.

Interaktioner: FEVAXYN PENTOFEL skall inte ges på samma gång som andra läkemedel.

Observera: Vaccination påverkar inte förloppet av en FeLV-infektion hos katter som redan är smittade vid tiden för vaccinationen. Detta innebär att dessa katter kommer att utsöndra FeLV-virus även om de är vaccinerade och utgör följaktligen en smittorisk för mottagliga katter i sin omgivning. Katter som med stor sannolikhet har utsatts för FeLV-smitta bör därför testas med avseende på förekomst av FeLV-antigen innan de vaccineras. Djur vars test visar negativt resultat kan vaccineras medan djur med positivt testresultat skall hållas isolerade från andra katter och testas igen inom 1-2 månader. De katter som vid andra testtillfället har ett negativt testresultat kan vaccineras, då de sannolikt är fria från FeLV-infektion. Katter med positivt resultat vid andra testtillfället skall betraktas som permanent infekterade och behandlas i enlighet med detta.
Om man av misstag injicerar FEVAXYN PENTOFEL i människa skall läkare omedelbart kontaktas.

Övrigt: Vaccinationsintyg och påminnelsekort kan beställas från Pharmacia Animal Health.

Förvaring: Vaccinet skall förvaras kallt (+2°-8°C).

Förpackningar och priser. Lösning för injektion: Endossprutor 10×1 dos (1 ml) 746:50
Texten är baserad på produktresumé: 1999-08-18.