Här är några fotografier på lite kattgårdar, inglasade & innätade altaner, balkonger osv.

I Denna kattgården huserar S*Migörs Qrydda och hennes barn i på dagtid vid fint väder och när
familjen är hemma och har kontroll på dem. Den är helt ny på bilderna så Ingela och Ragge väntar
fortfarande på att gräset skall växa upp så katterna kan få komma ut.