Giftinformationscentralen nås via det vanliga larmnumret 112, begär sedan vidare till Giftinfo.

Om du vill komma till giftinformations centralens lista på giftiga länkar, huggormsbett mm så skall du gå in på denna adressen : http://www.giftinformationscentralen.se/

Om du tror att ditt djur har blivit förgiftat så ring veterinären omedelbart! Vissa av symtomen kan vara slöhet, illamående, kräkningar, dålig mage mm. Kontrollera också njurar och lever så att de inte har blivit skadade av förgiftningen.

KRUKVÄXTER

Giftiga
Julros
Oleander
Änglatrumpet

Mindre giftiga
Amaryllis
Azalea
Cyklamen
Hortensia
Korallbär
Liljeväxter

Irriterande växtsaft
Flitiga lisa
Fredskalla
Gullranka
Julstjärna
Prickblad
Rosenkalla


SNITTBLOMMOR

Giftiga
Ginst
Liljekonvalj
Liljor

Mindre giftiga
Amaryllis
Anemon
Hyacint
Iris
Mistel
Påsklilja
Vallmo

Irriterande växtsaft
Kalla
Rosenkalla
 

Giftiga och harmfulla växter sorterade efter vetenskapliga namn

Abrus precatorius, paternosterärt, paternosterböna
Aconitum, stormhatt
Actaea, trolldruva
Aesculus, hästkastanj, med sorter
Agrostemma githago, klätt
Andromeda, rosling
Anemone, sippa
Anthurium scherzerianum-gruppen, flamingoblomma
Apocynum cannabinum, indianhampa
Aquilegia, akleja
Argemone mexicana, taggvallmo
Arisaema, kobrakalla
Arum maculatum, munkhätta
Asclepias, sidenört
Atropa belladonna, belladonna
Berberis-arter

Brugmansia, änglatrumpet
Bryonia alba, hundrova
Buxus sempervirens, buxbom
Caltha palustris, kabbeleka
Cannabis sativa, hampa
Chelidonium majus, skelört
Cicuta virosa, sprängört
Codiaeum variegatum, kroton
Colchicum, tidlösa, nakna jungfrun
Conium maculatum, odört
Consolida ettårig riddarsporre
Convallaria majalis, liljekonvalj
Coronilla varia, syn. Securigera varia, rosenkronill
Cyclamen-arter, cyclamen
Daphne mezereum, tibast
Datura, spikklubba, änglabasun
Delphinium, flerårig riddarsporre
Dicentra med arter och sorter, löjtnants- fänriks m.fl. -hjärtan
Dictamus albus, mose brinnande buske
Dieffenbachia, prickblad
Digitalis purpurea, fingerborgsblomma
Epipremnum pinnatum, gullranka
Equisetum, fräken
Euonymus europaeus, benved
Eupatorium rugosum, hampflockel m.fl. arter i släktet
Euphorbia, olika törelväxter och julstjärna
Fagus sylvatica, bok
Festuca rubra, rödsvingel
Ficus benjamina, benjaminfikus
Galanthus, snödroppe
Genista tinctoria, färgginst
Gloriosa superba, klänglilja
Hedera helix, murgröna
Helleborus niger och andra arter inom släktet julros
Hepatica, sippa
Heracleum sibiricum, björnloka
Heracleum mantegazzianum, jätteloka
Hippeastrum-arter, amaryllis
Hyacinthus orientalis, hyacint
Hydrangea macrophylla-gruppen, hortensia
Hyoscyamus, bolmört
Hypericum, johannesört
Ilex aquifolium, järnek
Ipomea purpurea, blomman för dagen
Iris-släktet

Juniperus sabina, sävenbom
Kalmia

Laburnum, gullregn
Lantana camara, eldkrona
Lathyrus odoratus, luktärt
Leucothoe, vinterrrosling
Ligularia, stånds
Ligustrum vulgare, liguster
Linum usitissimum, lin
Lobelia

Lonicera, try och kaprifol
Lupinus, lupin
Lycium barbarum, bocktörne
Medicago sativa, humlelusern
Melilotus officinalis, sötväppling
Monstera deliciosa, monstera
Narcissus, påsk- och pingstlilja
Nerium oleander, oleander
Nicandra physalodes, ballongblomma
Nicotiana, tobak
Ornithogalum umbellatum, morgonstjärna
Oxalis acetosella, harsyra
Papaver, vallmo
Paris quadrifolia, ormbär
Phaseolus, böna
Philodendron-arter, filodendron
Physalis alkekengi, judekörs, japansk lykta
Phytolacca americana, kermesbär
Pieris japonica, buskrosling
Podophyllum peltatum, fotblad
Polygonatum, rams
Prunus dulcis v. amara, bittermandel
Prunus laurocerasus, lagerhägg
Pulsatilla, sippa
Quercus, ek
Ranunculus, smörblomma, ranunkel
Rhamnus cathartica, getapel
Rhamnus frangula, brakved
Rheum, rabarber
Rhododendron-arter, azalea, rododendron
Ricinus communis, ricin
Robinia pseudoacacia, robinia
Rumex, syra
Sambucus racemosa, druvfläder
Sanquinaria canadense, blodört
Saponaria, såpnejlika
Senecio, stånds
Solanum, skatta, besksöta, potatis, korallbär m.fl. arter och sorter
Spathiphyllum floribundum-gruppen, fredskalla
Synadenium grantii, mjölkbuske, gummiplanta
Symphoricarpus, snöbär
Taxus, idegran
Trollius europaeu, smörboll
Urtica, nässla
Veratrum, nysrot
Viburnum, olvon
Viscum album, mistel
Wisteria, blåregn
Zigadenus, grönlilja